Co Cię interesuje?
Twoje Dane
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl. Sprawdź ubezpieczenia Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Przed zawarciem wybranej umowy ubezpieczenia zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl.Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać, dzwoniąc do Telecentrum(tel .22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w ogólny sposób możliwy zakres ubezpieczenia Nowa Perspektywa i nie stanowi oferty w rozumieniu art .66§ 1 Kodeksu cywilnego.