Co Cię interesuje?
Twoje Dane
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter marketingowy, przybliżający w ogólny sposób, charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują właściwe ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl.Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc do konsultanta(tel .503280399).