Aviva Ubezpieczenia Inwestycje i Emerytura - Aviva

Twoja ulga podatkowa z IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłata

Maksymalna roczna składka na IKZE w 2022 roku wynosi 7 402,50 zł,

a dla osób, które prowadzą działalność pozarolniczą, to 11 103,75 zł.

Częstotliwość

Szacowany podatek do zwrotu za rok 2022 i Szacowany zwrot z podatku za rok 2022 pod warunkiem wpłacenia składki w łącznej wysokości odpowiadającej składce rocznej.

Stawka podatkowa i 17% dotyczy osób fizycznych
19% dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub dział specjalny produkcji rolnej
32% dotyczy osób fizycznych

Ile masz lat? i Kalkulator jest przeznaczony dla osób w wieku 16-70 lat. Aby wykonać kalkulację dla osób powyżej 70 roku życia, prosimy o kontakt z naszym Agentem.

Roczna stopa zwrotu i Prognozowana stopa zwrotu po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie dla wybranych 3 funduszy:
1,00% - Fundusz Pieniężny
1,73% - Fundusz Stabilnego Wzrostu
3,14% - Fundusz Międzynarodowy

Twoje oszczędności z IKZE

Sprawdź ile możesz zyskać

Suma Twoich wpłat

Tyle zgromadzisz wpłacając regularnie swoje pieniądze

Dodatkowa emerytura

Dowiedz się więcej podczas bezpłatnej rozmowy

Nasz kalkulator uwzględnia pobierane opłaty. Obliczenia zostały wykonane dla IKZE w wariancie standardowym przy założeniu zysku z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną. Prezentowane dane nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Od oszczędności zgromadzonych na IKZE pobierany jest przy wypłacie, po spełnieniu ustawowych warunków, podatek ryczałtowy w wysokości 10 proc. zgromadzonych środków.
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis IKZE i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tego dokumentu i Regulaminie UFK zamieszczonych na www.aviva.pl/owu.