Zostaw kontakt, oddzwonimy z ofertą
Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na kontakt telefoniczny.
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Promocja trwa od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. i dotyczy pojazdów, które nie są oraz nie były przedmiotem umowy OC lub OC/AC zawartej z Avivą w okresie 13 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy w ramach niniejszej Promocji. Klient, który zawrze Umowę OC lub OC/AC, otrzyma zniżkę 34% na ubezpieczenie nieruchomości na 3 lata. Ubezpieczenia nieruchomości na promocyjnych warunkach można dokonać w ciągu 60 dni od dnia zwarcia umowy ubezpieczenia OC. Regulamin promocji można pobrać tutaj.

Materiał marketingowy nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857NIP: 526-020-99-98. Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł