Wybierz ubezpieczenie którego potrzebujesz
Ubezpiecz samochód
  • Samochód zastępczy
  • Ubezpieczenie opon
    tylko 9 zł
  • Ubezpieczenie dwóch fotelików dziecięcych
Pozostałe oferty
Ubezpiecz zdrowie i życie
W razie choroby otrzymasz
do 800 000 zł na leczenie
lub spłatę kredytu.
Dowiedz się więcej
Ubezpiecz mieszkanie
Składka już od 100 zł rocznie!
Sprawdź
Ubezpiecz się w podróży
Szybko i łatwo obliczysz składkę
a polisę otrzymasz mailem.
Kup online
Tel: 801 26 26 26
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl 

Na 80% zniżek składa się 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz dodatkowe 20% zniżki obejmującej zniżkę za zawarcie umowy ubezpieczenia w pakiecie OC/AC (12% zniżki), zawarcie umowy ubezpieczenia online (4% zniżki), płatność składki ubezpieczeniowej kartą kredytową (4% zniżki).

Prezentowana umowa to ubezpieczenie z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania odszkodowania. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej https://www.aviva.pl/_files/140500_OWU_Motor_2_2017.pdf

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857, NIP: 526-020-99-98, wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł