Formularz przystąpienia do Aviva OFE

Typ wniosku


Dane osobowe


Płeć
Rodzaj dokumentu tożsamości

Oświadczenie


Czy jesteś w związku małżeńskim?

Adres zameldowania


Adres do korespondencji


Adres zameldowania jest adresem do korespondencji

Dane do kontaktu


Sposób wysyłki listu o stanie rachunku


W jakiej formie chcesz otrzymywać informację o stanie rachunku wysyłaną na żądanie klienta

Beneficjencji (uposażeni)


W tym kroku możesz wskazać Beneficjentów (osoby, które będą dziedziczyły środki zgromadzone na Twoim koncie w Aviva OFE). Możesz podać ich w późniejszym czasie.

Beneficjent 1

Płeć

Beneficjent 2

Płeć

Beneficjent 3

Płeć

Sposób dostarczenia umowy


Adres dostarczenia umowy


Adres dostarczenia umowy

Oświadczenie końcowe


Informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w celu zawarcia umowy przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl