Wypełnij formularz
i sprawdź szczegóły
Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na kontakt telefoniczny.
Ubezpiecz dom
miejsce gdzie wszystko się zaczyna
ubezpieczenie już
od 100 zł rocznie
pomoc domowa
i medyczna (assistance)
wypłata odszkodowania
do 10 dni
następstwa
nieszczęsliwych
wypadków
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl

Przykładowa wysokość składki za ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych została wyliczona dla domu własnościowego o powierzchni 138 m2, w miejscowości liczącej 16.000 tys mieszkańców, położonej w województwie małopolskim, suma ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych 20 000 zł, składka ubezpieczeniowa płatna przez Moją Avivę.
Prezentowana umowa to ubezpieczenie z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”), którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl/dokumenty-dom. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać na infolinii Towarzystwa (tel. +48 22 557 44 44) oraz u jego agentów ubezpieczeniowych